Kranbilen med många olika uppdrag

Användningsområdet för en lyftkran år mångsidig. Här nedan visas ett exempel på uppdrag att lyfta takstolar vid husbyggen.

 

Transport av Kramo Container Haparanda-Kaunisvaara
 

En vårvintern genomförde företaget en transport av containers till ett företag verksam inom Kaunisvaara gruvområde. De bästa förutsättningarna rådde inte denna dag då det var ca 25 grader kallt. Här nedan visas några bilder från detta tillfälle.
Bilden till höger är förstås Anders "him self".  

Kranbilen teknik och kapacitet

 

 

Teknisk information om kran.

HMF 2020-K5

5 st hydrauliska utskjut

Räckvidd 14,8m

Radiostyrd

Rotator

Grip/gripskopa 450L

Pallgaffel

Kabeldragning för Vattenfall Kabeldragning för Vattenfall

Med lasbil och tillbyggs lyftkran utför vi många olika special-uppdrag. Här i bild så är upp-draget att lägga ut nya elkablar för Vattenfall.