3-axlad släpvagn

3- axl helluftfjädrat lastväxlarsläp med tipp och glider.  Möjlighet att byta flak till t,ex maskinflak med hjälp av bilens lastväxlare.

Transporter med lastbil och släp
Transporter från grustäkt i Finland för leverans till Tapulivuomaa

Gör en beställning!